ទិវាសន្ដិភាពពិភពលោក IDP Cambodia

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ អង្គការ ក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ (កដទ) បានប្រារព្ធកម្មវិធីអបអរសាទរ ទិវាសន្ដិភាពពិភពលោក តាមរយៈគម្រោង រួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធិស្ដី្រ ដែលទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពី ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក (USAID) នាថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ បានប្ររព្ធឡើងនៅឃុំក្រង់តេះ ស្រុកពេជ្រាដា ខេត្ដមណ្ឌលគិរី ក្រោមប្រធានបទ “បញ្ឈប់អំពើហិង្សា លើស្រ្ដី និងក្មេងស្រីដើម្បីសន្ដិភាពក្នុងសហគមន៍” ជាមួយនឹងការចូលរួមពីអាជ្ញាធរ និងប្រជាពលរដ្ឋសរុប ១០៥នាក់ (៧៣ស្ត្រី) ប្រធានបទសកលក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ គឺ “រួមគ្នាបង្កើតសន្ដិភាព” ដោយផ្សាភ្ចាប់ទៅនឹងខួបលើកទី៧៥ឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
នាយិកាអង្គការ កដទ កញ្ញា ស្រី សុធាវី បានចែករំលែកពីអង្គការ គម្រោង និងសាវតានៃទិវា សន្ដិភាពពិភពលោក ព្រមទាំផ្សារភ្ជាប់សុវត្ថិភាពស្រ្ដីទៅនឹងសន្ដិភាព ការលើកស្ទួយ អោយតម្លៃស្ត្រីនិងចូលរួមទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារី។ កញ្ញាក៏បានលើកឡើងនូវបញ្ហាដែលស្រ្ដីជួប ប្រទះ ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្ត និងជំរុញឱ្យស្រ្ដីក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញសម្លេង ហ៊ានលើកឡើងនូវបញ្ហាដែលគាត់ជួប ប្រទះ កុំនៅស្ងៀមស្ងាត់។ ក្នុងវេទិកានេះដែល លោក សុទ្ធ ថើត តំណាងឃុំក្រង់តេះ បានចែករំលែកពីទំរង់នៃអំពើ ហិង្សា។ អ្នកស្រី ក្រើក ធីដា ជាជនជាតិដើមភាគតិច និងជាក្រុមកសាងសមត្ថភាពសហគមន៍នៃគម្រោងរួមគ្នាដើម្បី គាំទ្រសិទ្ធិស្រ្ដី ក៏បានឡើងចែករំលែកអំពីការគ្របគ្រងកំហឹងដោយសន្ដិវិធីផងដែរ។
តំណាងឃុំបានធ្វើការថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការដែលបានធ្វើសកម្មភាពនៅឃុំនេះទាំងដែលស្ថានភាពផ្លូវលំបាក គាត់ពិតជាសប្បាយចិត្ដដែលប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសបានមកទទួលយកចំណេះដឹងនៅថ្ងៃនេះ នឹងបន្តធ្វើការអភិវឌ្ឍឃុំនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀត។

As every year, The Alliance for Conflict Transformation (ACT)joint celebrated International Day of Peace (IDP), through Collective Actions to Support Women’s Rights (CASWR) project which is funded by USAID via partnership with GADC, on September 21, 2020 had conduct the event at Krang Teh commune, Pech Chreada district, Mondul Kiri province under the theme ” Stop Violence Against Women and Girls for Community Peace” with the participation from authorities and communities total 105 participants (73 ladies). In 2020, the United Nations celebrated their 75 anniversary on the IDP day under the theme “Shaping Peace Together”.
Ms. Sotheavy, Executive Director of ACT, shared about the organization, projects and background of International Day of Peace and linked the safety of women to peace. She also mentioned the problems that women face and encouraged and empowerment women to raise up their voices to speak out and dare to raise the issues that they faced for change the society norm. In this event, Mr. Soth Theth, representative of Krang Teh commune, shared the forms of violence. Ms. Krek Thida, an Indigenous and community capacity building team (CCBT) of the CASWR project, also shared about the management of anger for the community to be aware and apply in their daily lives.
The commune representative thanked the organization that conducted event in this commune, despite the difficult road conditions, he was very happy that the people had the opportunity to come and get knowledge today.

Link Relate Event:

 

Leave A Reply

10 − nine =