Stories of Change Dec23

ឆ្នាំនេះ ពីថ្ងៃទី២៥ វិច្ឆិកា ដល់ ១០ធ្នូ២០២៣ ជាយុទ្ធនាការ បូពណ៌ស បញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រី អង្គការ កដទ បានប្រមូល រឿងរ៉ាវពីការចែករំលែក ករណីផ្សេង រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរពាក់ព័ន្ធនិងហិង្សាលើស្ត្រី ការបៀតបៀន លើស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មាន ពីគម្រោងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសន្តិភាព បណ្តាញការកសាងសន្តិភាពសហគមន៍ ជនជាតិដើម យុវជនអ្នកការពារបរិស្ថាន សហគមន៍ការពារធនធានធម្មជាតិ និងបុគ្គលិក កដទ ដែលបានចូលរួមអនុវត្តសកម្មភាពគម្រោង។ កដទ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះម្ចាស់ជំនួយ នុំបុ័ងពិភពលោក ដាន់មិសិន ឃែរប្រចាំកម្ពុជា អេអែហ្វឌី ជំនួយពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិច ដាប់ប៊ែលយូស៊ីអេស និង អាយរិច ដែលបានគាំទ្រសកម្មភាពគម្រោងកន្លងមក។​

This year 25th November -10th December 2023, Celebrate 16th Day Campaign or White Ribbon to “End Violence against women and girl”. ACT was collective stories shared, cases, and stories of change from the communities relate to Gender Based Violence among the Women Journalist from the Media for Peace network, Communities Peacebuilding network, Indigenous people, environmental youth protection, communities natural resources protection, and ACT staff who engage and implement for the projects. ACT would give gratitude thanks to our donors who fund ACT work such as BfdW, Danmission, CARE-Cambodia, AFD, USAID, WCS, and IREX.

 

StoryChangeDec23

Indigenous Youth Research

This survey was conducted among the existing target group of projects in ACT: Implementing Social Accountability Framework (ISAF) and Feminist in Action (FiA) right after got called from YCC-IREX-Youth Excel funded by the USAID in May 2023, who announce for the youth research topics relate to the environment and indigenous people, ACT found it useful and relate to the existing project of ACT which both of project will be end by November 2023 and April 2024. As so far the indigenous group work on ISAF or FiA but other environmental issue and loan or debt still their hot topics that they keep sharing about from time to time without any action commitment from government or relate institution yet for the indigenous people. Thus, the finding will help to bring about their concern with environmental and debt beside the current ISAF and FiA project for indigenous voices to be heard. So this report finding is focus on four main topic:  first about the indigenous youth and environment protection, second on ISAF, third on FiA, and fourth on indigenous and debt.

Report in Khmer and English available:

របាយការណ៍ពីបរិស្ថាន គណនេយ្យភាពសង្គម បំណុល SuveyReportIEV Sep23

Ms. Srey Sotheavy on UN Women Photo Exhibition Dec2022

The photo exhibition developed by UN Women was selected and interview Ms. Sotheavy Srey, the Executive director of ACT. The photo exhibition was feature stories of 20 leaders in WPS and disaster management in ASEAN, which was displayed during the launch of the ASEAN Regional Plan of Action on WPS in Phnom Penh, Cambodia in December 2022.

By Communications Officer at UN Women Indonesia, supporting a regional project on Women, Peace and Security in the ASEAN region.

https://wps.asean.org/photo-exhibition-peace-together/#slide-srey-sotheavy

https://www.facebook.com/unwomenasia/posts/pfbid02nL8ijjB2f5xujm9ojUwouhVsGCfAGSrTmwgnqwhCstx7eUHoixbqpZi2ayQUZvael

Attached file: Sotheavy@UNwomenDec22

ទិវាសន្ដិភាពពិភពលោក IDP Cambodia

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ អង្គការ ក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ (កដទ) បានប្រារព្ធកម្មវិធីអបអរសាទរ ទិវាសន្ដិភាពពិភពលោក តាមរយៈគម្រោង រួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធិស្ដី្រ ដែលទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពី ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក (USAID) នាថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ បានប្ររព្ធឡើងនៅឃុំក្រង់តេះ ស្រុកពេជ្រាដា ខេត្ដមណ្ឌលគិរី ក្រោមប្រធានបទ “បញ្ឈប់អំពើហិង្សា លើស្រ្ដី និងក្មេងស្រីដើម្បីសន្ដិភាពក្នុងសហគមន៍” ជាមួយនឹងការចូលរួមពីអាជ្ញាធរ និងប្រជាពលរដ្ឋសរុប ១០៥នាក់ (៧៣ស្ត្រី) ប្រធានបទសកលក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ គឺ “រួមគ្នាបង្កើតសន្ដិភាព” ដោយផ្សាភ្ចាប់ទៅនឹងខួបលើកទី៧៥ឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
នាយិកាអង្គការ កដទ កញ្ញា ស្រី សុធាវី បានចែករំលែកពីអង្គការ គម្រោង និងសាវតានៃទិវា សន្ដិភាពពិភពលោក ព្រមទាំផ្សារភ្ជាប់សុវត្ថិភាពស្រ្ដីទៅនឹងសន្ដិភាព ការលើកស្ទួយ អោយតម្លៃស្ត្រីនិងចូលរួមទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារី។ កញ្ញាក៏បានលើកឡើងនូវបញ្ហាដែលស្រ្ដីជួប ប្រទះ ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្ត និងជំរុញឱ្យស្រ្ដីក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញសម្លេង ហ៊ានលើកឡើងនូវបញ្ហាដែលគាត់ជួប ប្រទះ កុំនៅស្ងៀមស្ងាត់។ ក្នុងវេទិកានេះដែល លោក សុទ្ធ ថើត តំណាងឃុំក្រង់តេះ បានចែករំលែកពីទំរង់នៃអំពើ ហិង្សា។ អ្នកស្រី ក្រើក ធីដា ជាជនជាតិដើមភាគតិច និងជាក្រុមកសាងសមត្ថភាពសហគមន៍នៃគម្រោងរួមគ្នាដើម្បី គាំទ្រសិទ្ធិស្រ្ដី ក៏បានឡើងចែករំលែកអំពីការគ្របគ្រងកំហឹងដោយសន្ដិវិធីផងដែរ។
តំណាងឃុំបានធ្វើការថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការដែលបានធ្វើសកម្មភាពនៅឃុំនេះទាំងដែលស្ថានភាពផ្លូវលំបាក គាត់ពិតជាសប្បាយចិត្ដដែលប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសបានមកទទួលយកចំណេះដឹងនៅថ្ងៃនេះ នឹងបន្តធ្វើការអភិវឌ្ឍឃុំនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀត។

As every year, The Alliance for Conflict Transformation (ACT)joint celebrated International Day of Peace (IDP), through Collective Actions to Support Women’s Rights (CASWR) project which is funded by USAID via partnership with GADC, on September 21, 2020 had conduct the event at Krang Teh commune, Pech Chreada district, Mondul Kiri province under the theme ” Stop Violence Against Women and Girls for Community Peace” with the participation from authorities and communities total 105 participants (73 ladies). In 2020, the United Nations celebrated their 75 anniversary on the IDP day under the theme “Shaping Peace Together”.
Ms. Sotheavy, Executive Director of ACT, shared about the organization, projects and background of International Day of Peace and linked the safety of women to peace. She also mentioned the problems that women face and encouraged and empowerment women to raise up their voices to speak out and dare to raise the issues that they faced for change the society norm. In this event, Mr. Soth Theth, representative of Krang Teh commune, shared the forms of violence. Ms. Krek Thida, an Indigenous and community capacity building team (CCBT) of the CASWR project, also shared about the management of anger for the community to be aware and apply in their daily lives.
The commune representative thanked the organization that conducted event in this commune, despite the difficult road conditions, he was very happy that the people had the opportunity to come and get knowledge today.

Link Relate Event:

 

ទិវាសន្តិភាពពិភពលោកនៅកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​ អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា ដែលធ្វើការកសាងសន្តិភាព បានសហការណ៍គ្នា ប្រារព្ធទិវា សន្តិភាពពិភពលោកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ដោយមានអ្នកចូលរួម ប្រមាណ៣៥០អង្គ នាក់។ ជិតមួយទស្សវត្សបានសង្កេតឃើញ ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានការបើកចំហរក្នុងការអនុវត្តសន្តិភាព និង ដំណើរការណ៍នៅក្នុងប្រទេស ដើម្បីពង្រឹងពីគោលគំនិតនៃ សន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេស ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តក្នុងការមានការ ប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ឆ្ពោះទៅរកការអនុវត្តជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងឆ្លើយតបនិងសន្តិភាព តែការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅមានការងារជាច្រើន ដែលត្រូវ បំពេញនិងជម្រុញដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពនិងនិតិរដ្ឋ។​ សន្តិភាពជាបំណងប្រាថ្នាទូទៅសម្រាប់មនុស្សជាតិជុំវិញពិភពលោក។ គោលដៅអភិវឌ្ឍចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ គោលដៅទី​ ១៦ ផ្តោតសំខាន់លើការរក្សាសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍មិត្តភាពក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិ។​ ដើម្បីរំលឹកនិងពង្រឹងគំនិត សន្តិភាពទាំងថ្នាក់ជាតិនិងពិភពលោក សន្និបាទទូទៅនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ​ ឆ្នាំ១៩៨១ បានប្រកាសដាក់ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា​ ជាទិវាសន្តិភាពពិភពលោក ហើយប្រធានបទពិភពលោកឆ្នាំនេះគឺផ្តោតទៅលើ មនុស្សជាតិ ភពផែនដី និងសន្តិភាពតែនៅកម្ពុជាបានផ្តោតលើ សន្តិភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។ នៅដើមសប្តាហ៍ ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា​ កដទ​ ក៏បានប្រារព្ធទិវានេះនៅខេត្តមណ្ឌលគីរី ដោយមានអ្នកចូលរួមជាង១៥៦នាក់ ក្រោមប្រធានបទៈ បញ្ឈប់រាល់ទម្រង់ហិង្សលើស្ត្រីនិងកុមារ។

កម្មវិធីប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការសម្មាធិរំលឹកពីអ្នកបូជាសម្រាប់សន្តិភាព ដោយមានការដើរហែរក្បួរផ្សព្វផ្សាយពីសារ សន្តិភាពនិងលុបបំបាត់ប្រើអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារ​ ច្រៀងចំរៀងពង្សាវតាខ្មែរ ការថ្លែងពីស្ថានភាពពិត នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលរកគ្រោះក្នុងបញ្ញាដីធ្លី កសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ អសន្តិសុខសង្គមនានា ដែលបានថ្លែងដោយប្រជាពលរដ្ឋពី តាមបណ្តាខេត្តនានា។ កិច្ចពិភាក្សាពីបណ្តាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការនិងអ្នកវិភាគសង្គម ក៏បានលើកឡើងវិភាគពីទ្រឹស្តីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ និងពិនិត្យតាមដានពីដំណើរកសាងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដែលនៅមានការពង្រឹងជាច្រើនលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្ស ការអនុវត្តច្បាប់ និងយុត្តិធម៌សង្គមនានា ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការពង្រឹងនិងអនុវត្តអោយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ សម្រាប់បំរើ ផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិ។​ យើងទាំងអស់គ្នាពីសង្គមស៊ីវិល ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវរួមគ្នាអនុវត្ត គោលដៅអភិវឌ្ឍចីរភាព២០៣០អោយបានប្រសើរ ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពក្នុងសង្គម។

On 21st September 2019, NGOs who are working relate to Peacebuilding in Cambodia had join celebrate the International Day of Peace at Freedom Park with about 350 participated. Every year there were open for peace process and practice to strengthen peace in Cambodia and encourage all to commit for action respond to the current conflict to Peace. In the reality the respond to peace still need to be strengthen and many task to do to urge for the Cambodia government to take action with transparency and respect state of law. Peace is everyone desire around the world, that reflect with the SDG#16 relate to promote Peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels. To strengthen and remind about peace the United Nation was form 21 September for celebrate the IDP for this year the global focus on the “ People, Planet, and Peace” but for the Cambodia we focus on “Peace for All”. Early of the week: on 16th September, ACT also conduct the IDP on “Ending All Forms of Violence on Women and Girls” with 156 “103 ladies”. 

The event was conducted with meditation for peace builder, with Khmer National song, communities shared experiences relate to their land, agriculture, natural resources, and social insecurities from difference provinces. Social analysis expertise and the NGOs leader also shared their view on the theory of peacebuilding reflect to the current process of peace in Cambodia that from their view, there still a lot of task to fulfil and work on human right, law practice, and social justice that the Cambodia government have to serve the people with their transparency and accountability for the country. We as the civil society and citizen urge the government to take into practice for the SDG 2030 for social justice.

ACT jointed statement with the Quaker United Nation: https://quno.org/timeline/2019/9/people-planet%E2%80%A6and-peace-shared-statement-peacebuilding-organizations

#Internationaldayofpeace #Peaceday #Internationalpeaceday #peace #peacebuilding #SDGs #2030Agenda #prevention #sustainingpeace #SDG16plus #UN #humanrights  #inclusion   #peacebuilding organizations in a statement for #InternationalDayofPeace. Together we call for action on the #2030Agenda, protection of #civilsociety space & a recommitment to #multilateralism. #peaceday #peacebuilding #prevention #inclusion

IDP on Social Media:

Facebook:

https://www.facebook.com/VODKhmer/videos/397165757849711/UzpfSTYyNTU4MDg0NzUwMjg1MToyNTU2NDQ3OTQ3NzQ5NDU1/

https://www.facebook.com/rfacambodia/videos/414985052555386/UzpfSTYyNTU4MDg0NzUwMjg1MToyNTYxNjg2NzYzODkyMjQw/

https://www.facebook.com/cchrcambodia/videos/470083133577130/UzpfSTYyNTU4MDg0NzUwMjg1MToyNTU1MTg3MjQxMjA4ODU5/

https://www.facebook.com/comfrel.org/videos/2423240541289419/UzpfSTYyNTU4MDg0NzUwMjg1MToyNTUwOTcxNTY0OTYzNzYw/

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=hhQLa51aReU&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=PZ1KJSa6OIo&t=890s

https://www.youtube.com/watch?v=Ix5A_81RvqY

https://www.youtube.com/watch?v=5bPzGjoM0HY

https://www.youtube.com/watch?v=t0CKSyNLuJ8

https://www.youtube.com/watch?v=LumVrII0a6Q

https://www.youtube.com/watch?v=jo_qi1sDJ5w

https://www.youtube.com/watch?v=BYOoChYhLMg

https://www.youtube.com/watch?v=j4XNBmkrIHM&t=34s

https://www.youtube.com/watch?v=kXA_hSpMdbI

 

 

Peace Walk: Support Women’s Right

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៩ អង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ (ក.ដ.ទ) តាមរយៈគម្រោង​ រួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធិស្រ្ដី ដែលទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពីអង្គការយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជា (ទីភ្នាក់ងារ សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រោប់អភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ​) បានរៀបចំ ទិវាសន្ដិភាពពិភពលោក និងវេទិកាសាធារណៈក្រោម ប្រធានបទ៖”បញ្ឈប់រាល់ទំរង់នៃអំពើហិង្សាលើស្រ្ដី”។ គោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះ គឺដើម្បីអបអរសាទរទិវាសន្ដិភាព ពិភពលោក និងបង្កើតកិច្ចសន្ទនារវាងអាជ្ញាធរ និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចែករំលែកបញ្ហាដែលជួបប្រទះ ព្រមទាំង ស្វែងរកកិច្ចអន្ដរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរ។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅសាលាឃុំប៊ូស្រា ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុក ពេជ្រាដា ខេត្ដមណ្ឌលគិរី ដោយមានកិច្ចសហការណ៍ពីខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន រួមមាន៖ តំណាងពីថ្នាក់ស្រុក កិច្ចការនារីស្រុក ថ្នាក់ឃុំ ថ្នាក់ភូមិ នគរបាល និងសាលា ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋាន សិស្ស យុវជន អាជ្ញាធរ អង្គការដៃគូ និងព្រះសង្ឃ។​ ធម្មយាត្រាអបអរសាទរ ទិវាសន្ដិភាពពិភពលោក ផ្សព្វផ្សាយសារ សន្តិភាពនិងការគាំទ្រយេនឌ័រ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅសហគមន៍។​ ការស្វាគមន៍និងថ្លែងសន្ទរកថាពីតំណាងពាក់ព័ន្ធ​ស្រុក ឃុំ សាលារៀន និងរដ្ឋបាលប៉ុស្តិ៍ក្នុងការ​លើកឡើងពីភាព រីចំរើននិងកង្វះខាតនានា ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្ត ពលរដ្ឋ អត់ធ្មត់ និងសហការណ៍។

វេទិការពិភាក្សាបានដំណើរការ​ដោយមាន អជ្ញាធរបើកចិត្ដ ថែមទាំងជំរុញឱ្យប្រជាសហគមន៍ហ៊ានលើកឡើង ពីបញ្ហាដែលពួកគាត់ជួបប្រទះ។ ចាស់ទុំក្នុងមូលដ្ឋានមួយរូបបានលើកឡើងនូវបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹង ដែលជាមូលហេតុ បណ្ដាលឱ្យកូនប្រុសគាត់ស្លាប់ និងស្នើទៅគ្រប់បណ្ដាអាជ្ញាធរ ជួយបញ្ឈប់ការលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹង មិនត្រឹមតែ​គ្រួសារគាត់ទេដែលជាជនរងគ្រោះដោយសាគ្រឿងស្រវឹង តែសហគមន៍ក៏ទទួលឥទ្ធិពលអាក្រក់ពីគ្រឿងស្រវឹងដែរ។ ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះ អាជ្ញាធរបានសុំការសហការណ៍ពីពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ ជួយចូលរួមកាត់បន្ថយ​ការប្រើប្រាស់ គ្រឿងស្រវឹងលើសកំរិត ដោយមានការរុញចា្រនពីអាជ្ញាធរ។ សិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់បានលើកឡើងពី​ស្ថានភាព​ផ្លូវក្នុងភូមិគាត់ ដែលអាជ្ញាធរបានសន្យាថានឹងធ្វើផ្លូវ តែគាត់ឃើញថាមិនទាន់មានសកម្មភាពអ្វីទេ។ ផ្លូវនេះពិបាកធ្វើដំណើរទៅសាលាណាស់។ អាជ្ញាធរក៏បានឆ្លើយតបថា ព្រោះតែរដូវនេះជារដូវភ្លៀងទើបការសាងសង់ ត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាស្នន រងចាំរដូវប្រាំង។ នាយិកា​ អង្គការ ក.ដ.ទ បង្ហាញពីការកោតសរសើរដល់ ភាពក្លាហាន​របស់សហគមន៍ ជាពិសេសសិស្សសាលា ព្រមទាំងការឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញាធរ​ និងលើក ទឹកចិត្ដដល់​ប្រជាសហគមន៍ ឱ្យបន្ដតាមដានការសន្យារបស់អាជ្ញាធរ ដើម្បីជំរុញដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងសហគមន៍ ព្រោះនេះជាតួនាទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

On 16th September 2019, Alliance for Conflict Transformation (ACT) through Collective Action to Support Women’s Rights project which got fund from GADC/USAID, celebrate International Day of Peace: Peace Walk and public forum under the theme “Stop all Kinds of Violence Against Women”. The objective of this event is to celebrate International Day of Peace, review the process of Peacebuilding relate to Gender and give a space for citizen to rise their problem or question face to face connect closely with local authorities. This event was conducted at Bu Sra commune hall, Pech Chreada District, MondulKiri province, with the cooperation of local authority which includes the representative of district, district women’s affair, commune, village, police, school and participation of communities, students, youth, authorities, NGO partner and monk.

Peace Walk was started from Bu Sra Waterfall high school to Bu Sra commune hall across the market and with promotes and disseminate peaceful message relate to stop violence against women to the close by communities to be aware of. Welcome note from relate government educate the communities and seek for their citizen cooperation with their open space for local communities to ask for clarify on some issues to deal such as one child of the community died and road was still in hard condition event after make planned with local authority so far. The local authority had responded with request to communities to be patient, as they need their approval from the top structure. ACT had thanks for the cooperation of the local authority and the community and would encourage for all to work together for their community living in peace.

#Internationaldayofpeace #Peaceday #Internationalpeaceday #peace #peacebuilding #SDGs #2030Agenda #prevention #sustainingpeace #SDG16plus #UN #humanrights #inclusion 

Link picture at ACT fb page:

https://www.facebook.com/pg/ACT-Alliance-for-Conflict-Transformation-Organization-625580847502851/photos/?tab=album&album_id=709312642463004

https://www.facebook.com/pg/ACT-Alliance-for-Conflict-Transformation-Organization-625580847502851/photos/?tab=album&album_id=2126690597391861&__xts__%5B0%5D=68.ARDj4mNKWNfWPYbg1pQeanBt6QGBOPJIOqH-BiaQR99TrttnRdqO0czbGx4IZbouCurDupmuDrSIG3YBsg1ESkMV8lbXeQmSfvBEV6FxbTNdtwYZlGlqpkqn4xGJh2io_ZAbf32yHJ8mwCXuJ5BR9QGY8DZ_dL8-biYZ-tuMnuotq6tE3Hb9glaSnvxUpLWnWQTf_uL-d3Y0RQGIsbErIY2USAvRlyVOBinLrlRy7RBkr1ntskUhLLVmMjnpuCMFvb3AQE17tIyT5bmfKsQ9gGHbE_oQy1CwYgcBQ-Dtwh1wbvBGpk8AS1p6exLw9HIYVTF19sUf-azrzktw1fj-Cp7RHM-nOnFDlMas63DTxdqakRqmdWU2iNy6A9i4UYvuaxcjPpn2xcuzJmK_MWc2SV8DyLKC1ENJdEKkAYpFHSuygNBHWqbsdw9yU9PYJPHVbl60fpoygE2u7As&__tn__=-UC-R